Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden.

5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015

Er zijn veel voordelen om gezamenlijk deze gebieden te beheren. Het leidt tot gelijkheid, kwaliteit op niveau en kostenefficiency. Het idee van de drie partijen is het beheer aan onze Stichting strandexploitatie Veere (SSV) op te dragen. De samenwerking met de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen leidt tot een groter werkgebied voor de SSV die het geheel nu voor haar rekening neemt.Toelichting

G
Kwaliteit

Eind 2016 werden bestuurlijke afspraken gemaakt over de samenwerking strandbeheer Walcheren. Doel van de samenwerking is de Walcherse stranden en het kustgebied efficiënt en uniform te onderhouden, te beheren en exploiteren om te komen tot  een kwaliteitsslag voor de inwoner, de recreant, de toerist en de ondernemers.. Bijkomende doelstelling is doelmatig omgaan met beschikbare budgetten. 

Als pilot heeft de SSV in 2017 de Vlissingse stranden beheerd en onderhouden. Deze proef is geslaagd en alle partijen waren tevreden.  In 2018 heeft SSV op de Vlissingse stranden geen  werkzaamheden verricht. De samenwerking kwam namelijk tot op heden niet tot stand.