Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit.

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2022

Samen met de Kustvisie-partners voeren we in 2019 het actieprogramma Zeeuwse Kustvisie uit. Dit actieprogramma bestaat onder andere uit: onderzoek financiering toeristische stranden, verkenning strandbeheerorganisatie Walcheren en het nemen van natuurmaatregelen.Toelichting

G
Kwaliteit

Hiermee is in samenwerking met de andere kustpartners gestart. Besluitvorming over het vigerend planologisch beleid dat afwijkt van het streefbeeld in de Zeeuwse Kustvisie (overgangsbeleid) is in voorbereiding.