Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het buitengebied zijn, maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. In het plan van aanpak formuleren we criteria voor de uitvoering van projecten.