Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

5.026 We ontwikkelen in 2019 een Veerse cultuuragenda, in samenwerking met vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, zorg en recreatie & toerisme. We voeren twee onderdelen uit.

5.026  We ontwikkelen in 2019 een Veerse cultuuragenda, in samenwerking met vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, zorg en recreatie & toerisme. We voeren twee onderdelen uit.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 19-09-2017
Einddatum: 30-12-2022

In het kader van 'Kijk op Cultuur' interviewden  we al bijna 30 betrokkenen. Deze interviews vormen als input de basis voor de Cultuuragenda. De uitvoering van de activiteiten gebeurt samen met het veld.