Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.

6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 25-03-2015

De nota Reserve Leefbaarheid is sinds 26 maart 2015 van kracht. We dachten mee en boden financiële steun. Hierdoor zijn er ongeveer 35 projecten in de gemeente door inwoners geïnitieerd en afgerond. In het werkprogramma staat dat we doorgaan met de regeling.

In 2018 werken we toe naar een nieuwe set van nadere regels. Daarmee maken we duidelijk welke initiatieven gemeentelijke steun kunnen krijgen.

In 2019 adviseren we het college of een verhoging van het dan beschikbare budget nodig of wenselijk is.Toelichting

--
Kwaliteit

Vanuit de Reserve Leefbaarheid zijn vanaf de start begin 2016 een 35-tal burgerinitiatieven gerealiseerd. Totaal is daarvoor ongeveer 450.000 euro uitgegeven. Op 4 september j.l. is een Leefbaarheidsmarkt georganiseerd waarbij inwoners hun initiatieven tentoonstelden en elkaar inspireerden. In Q4 van 2018 wordt toegewerkt naar nieuwe criteria voor nieuwe aanvragen tbv de Reserve Leefbaarheid. Uit het werkprogramma van de nieuwe coalitie blijkt het voornemen om de regeling te continueren.