Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren.

6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Orionis biedt financiële ondersteuning, begeleiding naar werk en schuldhulpverlening.
Orionis werkt aan de uitvoering van het Plan Van Aanpak 2017-2020. Het Plan Van Aanpak heeft als doel zoveel mogelijk uitstroom naar werk. In 2019 stellen de drie Walcherse gemeenten samen met Orionis Walcheren een nieuwe kadernota op als opmaat voor het nieuwe beleidsplan.