Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

6.012 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1-1-2021. Hiervoor voeren wij de Regiovisie Beschermd Wonen uit en sluiten wij een deelovereenkomst met zorgaanbieders.

6.012  Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1-1-2021. Hiervoor voeren wij de Regiovisie Beschermd Wonen uit en sluiten wij een deelovereenkomst met zorgaanbieders.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2020

Vanaf 1 januari 2021 zijn we als gemeente individueel financieel verantwoordelijk voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De financiële middelen komen dan naar de individuele gemeenten.

De gemeenteraad stelde op 26 april 2018 de Zeeuwse Regiovisie Beschermd Wonen vast. Hierin staan de stappen die op weg naar 2021 genomen worden en de hiervoor geldende Beleidskaders.

Deze stappen bereiden we in Zeeuws verband voor. Als onderdeel van de voorbereiding voeren we op Walcheren de proeftuin Clientperspectief uit.