Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

6.020 We zorgen dat er op 1 januari 2020 een nieuwe toegang is voor Wmo- en Jeugdwet.

6.020 We zorgen dat er op 1 januari 2020 een nieuwe toegang is voor Wmo- en Jeugdwet.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

In december 2018 besluiten de drie gemeenteraden op Walcheren over de evaluatie van de Pentekening, het klantproces op Walcheren voor het sociaal domein.

Daarna beschrijven de drie gemeenten ieder afzonderlijk welke wensen zij hebben voor de toegang tot de Wmo en Jeugdwet.

Belangrijk voor ons is de dat de dienstverlening aan de klant goed is, zodat de klanten tevreden blijven. Het moet duidelijk zijn waar de inwoners terecht kunnen. En dat de toegang hen snel doorgeleid naar de juiste zorg die past bij hun hulpvraag.

Wij maken ook een afweging welke onderdelen van de toegang we lokaal willen blijven organiseren en op welke onderdelen we blijven samenwerken.

Zodra dit duidelijk is gaan we aan de slag om een nieuwe toegang in te richten. De nieuwe toegang moet uiterlijk 1 januari 2020 klaarstaan voor onze inwoners die zorg vanuit Wmo of Jeugdwet nodig hebben.