Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

6.022 We doen in 2019 onderzoek naar de ontwikkelingen op lange termijn in de beschikbaarheid van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en wijkverpleging.

6.022 We doen in 2019 onderzoek naar de ontwikkelingen op lange termijn in de beschikbaarheid van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en wijkverpleging.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

De aanleiding voor dit onderzoek is dat toegankelijkheid van huisartsen onder druk komt te staan.

De reden hiervan is dat diverse Veerse huisartsen stoppen binnen een aantal jaar. Het is niet zeker of deze praktijken opvolging krijgen. Door het wegvallen van deze voorzieningen in de kernen, moeten inwoners verder reizen voor zorg. Uiteindelijk kan hierdoor de leefbaarheid onder druk komen te staan.

In ons onderzoek naar de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg betrekken we naast huisartsen ook de beschikbaarheid van apothekers, fysiotherapeuten en wijkverpleging.

Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek bepalen we wat onze rol als gemeente hierin is en welke acties er eventueel nodig zijn.