Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Het huidige rioleringsplan loopt tot en met 2019. In 2019 stellen we een nieuw vGRP op.Toelichting

G
Kwaliteit

We zijn nog niet gestart met de evaluatie en herziening van het verbreed GRP.  We starten dit najaar.