Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

7.009 In 2019 maken we beleid voor betere afvalscheiding

7.009 In 2019 maken we beleid voor betere afvalscheiding
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-05-2019
Einddatum: 30-12-2019

We evalueren de pilots voor de betere afvalscheiding en maken daar in 2019 nieuw afvalbeleid op.