Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

7.010 In 2019 vernieuwen we de Afvalstoffenverordening

7.010 In 2019 vernieuwen we de Afvalstoffenverordening
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-05-2019
Einddatum: 30-12-2019

De huidige Afvalstoffenverordening is van 2009 en niet meer actueel. In Zeeuws verband hebben we afgesproken de Afvalstoffenverordeningen en de besluiten die daarbij horen meer op elkaar af te stemmen.