Meer
Publicatiedatum: 01-11-2019

Inhoud

Terug

7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting 2020 van het OLAZ.

7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting 2020 van het OLAZ.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 30-04-2019
Einddatum: 30-05-2019

We evalueren de pilots voor de betere afvalscheiding en maken daar in 2019 nieuw afvalbeleid op.