Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57.

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2019

De PLUS-supermarkt diende een initiatief in om te verplaatsen naar de rand van Vrouwenpolder. Op de huidige locatie aan de Fort den Haakweg/Monnikendijk wringt de bedrijfsvoering (o.a. parkeren, bevoorrading, mogelijkheden voor uitbreiding) van de PLUS-supermarkt. We onderzoeken of de verplaatsing van de PLUS-supermarkt kansen biedt voor het verbeteren van de omgeving en de lokale economie. Een verplaatsing draagt bij aan de opwaardering van de groene kamer van het centrum. Uit verkennend onderzoek blijkt dat het perceel in de hoek Noorddijk/parallelweg N57 mogelijk kansrijk is. Door verplaatsing ontstaat ruimte voor een herinvulling van de huidige locatie.