Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

8.008 We begeleiden initiatiefnemers met een goede opzet van hun bouwplannen aan de hand van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande.

8.008 We begeleiden initiatiefnemers met een goede opzet van hun bouwplannen aan de hand van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 19-09-2013

Op 30 mei 2013 stelden we de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vast. De structuurvisie is een samenhangende visie voor het centrum van Zoutelande. De structuurvisie biedt kaders voor waar en hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.