Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

8.017 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie.

8.017 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2021

De bestaande bedrijven verplaatsen we naar Oosterloo, dat hiervoor is gereserveerd. Voor de Nijverheidsweg breiden we 2 bestemmingsplannen voor. Deze worden in 2019 in procedure gebracht. Uitvoering zal afhankelijk van de beroepstermijn eind 2019 starten en doorlopen tot 2021.Toelichting

G
Kwaliteit

We zoeken naar de hoogste kwaliteit in relatie tot de gewenste woonvormen. De stedenbouwkundige voor Domburg zet zich in voor een goed ontwerp. Na realisatie moet dit een goed woon- en leefklimaat opleveren.