Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot een woongebied en een parkeerplaats.

8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot een woongebied en een parkeerplaats.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Het ontwerp geven we vorm in overleg met aanwonenden. Een omvorming van het middengebied tot een parkeerplaats biedt extra kansen. De huidige parkeerplaatsen aan de Schuitvlotstraat en de Zuidstraat komen dan na realisatie van het terrein te vervallen. In 2018 brengen we het bestemmingsplan in procedure en stellen we het plan vast.Toelichting

G
Kwaliteit

De kwalitatieve invulling van het gebied is tot stand gekomen in nauw overleg met omwonenden. Aan de Singel worden een aantal woningen geprojecteerd met aan de binnenzijde van het gebied een parkeerterrein. Aanwonenden hebben aangegeven een gedeelte grond te willen kopen. In de planvorming is dit meegenomen. Aanwonenden zijn tevreden over het ontwerp. Tevens wordt voorzien in een achteruitgang voor de museumlocatie. Hiermee wordt het terrein voor de toekomst beter ontsloten.