Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale Walcherse woningmarktafspraken.

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale Walcherse woningmarktafspraken.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

In 2019 maken we nieuwe regionale woningmarktafspaken met de gemeenten op Walcheren en de Provincie Zeeland. We doen dit aan de hand van de resultaten van het gemeentelijk en provinciaal woningbehoeftenonderzoek. Zo spelen we in op de (toekomstige) vraag naar woningen.Toelichting

--
Kwaliteit

Tot op heden is het niet gelukt om nieuwe regionale woningmarktafspraken te maken. Daarom heeft de Universiteit van Utrecht in opdracht van provincie Zeeland een onafhankelijk deskundig onderzoek uitgevoerd en advies gegeven over het stand komen van nieuwe regionale woningmarktafspraken.  Zij adviseren om voor Walcheren een kwalitatief woningmarkt- en locatieonderzoek uit te laten voeren. Als het vervolgonderzoek uitgevoerd is, zijn alle ingrediënten aanwezig om nieuwe woningmarktafspraken te maken.  Dit moet een goede basis vormen voor toekomstig woonbeleid en nieuwe regionale woningmarktafspraken.