Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

8.027 We maken een nieuwe verordening voor het gebruik van woning als tweede woning.

8.027 We maken een nieuwe verordening voor het gebruik van woning als tweede woning.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 29-10-2017

In het belang van de woningvoorraad moeten we voorkomen dat het aantal tweede woningen toeneemt. Zo blijven er voldoende woningen beschikbaar voor permanente bewoning.  De verbodsbepalingen in de verordening moeten handhaafbaar zijn.