Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren.

8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Steketee Marcel

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2019

Rijksmonumenten en andere waardevolle panden uit ons cultureel erfgoed zijn gebouwd in een tijd dat energiebesparing geen item was. Het isoleren van deze panden met respect voor hun waarde vraagt om onderzoek en een specialistische aanpak. Wij voeren dit duurzaamheidsproject in samenwerking met de gemeente Middelburg en Schouwen Duiveland uit.

Voor de uitvoering van dit project is €15.000 beschikbaar.Toelichting

--
Kwaliteit

Vanuit het duurzaamheidsproject is de SCEZ Monumentenpaspoort aan het ontwikkelen. Het Monumentenpaspoort heeft als doel om eigenaren te stimuleren duurzaamheidsmaatregelen uit te (laten) voeren. Zodra dit Monumentenpaspoort definitief is kunnen eigenaren van rijksmonumenten en andere waardevolle panden een Monumentenpaspoort laten opstellen. Voor de kosten van het opstellen van een Monumentenpaspoort kunnen eigenaren een beroep doen op een bijdrage uit het beschikbare budget.