Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de stimuleringsregeling voor de waardevolle panden.

8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de stimuleringsregeling voor de waardevolle panden.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2019

De raad stelde een financiële stimuleringsregeling vast. De bedoeling daarvan is daarmee onderhoud/verbouwingen of nader cultuurhistorisch onderzoek voor een bescheiden deel te ondersteunen.

Hiervoor is een budget van € 30.000 beschikbaar.Toelichting

--
Kwaliteit

Voor het uitvoeren van onderhoud en herstel aan waardevolle panden zijn vanaf eind 2017 door een 7 tal eigenaren aanvragen ingediend voor subsidie. Wij hebben hiervoor een subsidie beschikking afgegeven. Er is tot nu toe ongeveer € 20.000,00 aan subsidie toegezegd. In het laatste kwartaal van dit jaar zullen een aantal beschikkingen worden afgerond en uitbetaald.