Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

8.047 We starten met het maken van één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.

8.047 We starten met het maken van één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Planning
Startdatum: 30-06-2019
Einddatum: 30-12-2020

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een overkoepelende visie maken voor het gehele grondgebied. Hierin leggen we vast wat het beleid is voor de leefomgeving voor de lange termijn. We beginnen met een startnotitie. Daarin maken we afspraken wat we gaan doen en welke proces daarbij hoort. Dit bepaalt ook de tijdsplanning.