Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving.

9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Het dagelijkse ICT beheer doen we zelf en een deel besteden we uit. Op het uitbestede deel voeren we regie. Hierbij zorgen we voor een beschikbaarheid van onze systemen van meer dan 99,5%.

In de begroting 2019 is € 25.000 structureel verwerkt voor het up-to-date houden van de ICT middelen.Toelichting

G
Kwaliteit

De ict omgeving voldeed in de eerste negen maanden van 2019 aan de gestelde bedrijfszekerheid eisen. De projecten ipads nieuwe gemeenteraad en pcvervanging organisatie zijn binnen de beschikbare budgetten afgerond. Na de recente onderzoeken van de rekenkamercommissie naar digitale dienstverlening (2016) en ict-beleid (2017) en de daarin opgenomen aanbevelingen heeft het college aan de Raad toegezegd voor de begrotingsraad 2018 met een actuele beleidsnota te komen op het terrein van informatiebeleid/informatievoorziening.  De behandeling van deze beleidsnota staat gepland voor de commissie van 22 oktober en de raad van 7 november.