Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

• We werken met een inkoopjaarplan.
• We sturen het inkoopjaarplan in januari 2019 aan de raad toe.
• We voeren de aanbevelingen van het eind 2018 geplande rekenkameronderzoek naar ons inkoop- en aanbestedingsbeleid uit.Toelichting

G
Kwaliteit

We hebben de netwerksamenwerking met andere overheden in de regio op het gebied van inkoop geïntensiveerd en meer gestructureerd. 
In het 4e kwartaal van dit jaar  wordt het onderdeel contractbeheer verder geprofessionaliseerd.  Contractbeheer heeft als doel de interne organisatie te voorzien van voldoende inzicht in lopende contracten en de juiste contractafspraken en informatie, door middel van het voeren van een daartoe bestemde administratie. Onderdeel van contractbeheerzijn ook het beheer van de modelovereenkomsten. en het optimaliseren van het gebruik van de ondersteunende applicatie (contractregister).
Tenslotte stellen we in oktober het  inkoopjaarplan (2019) vast en kijken we vooruit aan de hand van de actuele inkoopdoelstellingen. Deze inkoopdoelstellingen zijn afgeleid van organisatiedoelstellingen en inkoopkansen & -risico’s binnen Veere.  Een inkoopdashboard gaat  de voortgang van de inkoopdoelstellingen weergeven.
Om een beeld te geven van de al uitgevoerde werkzaamheden wordt daarbij een  inkooprapportage opgenomen over de periode vanaf juni 2017 tot heden. In toekomstige rapportages zal dit per halfjaar worden gedaan.