Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos.

9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Dit doen we op het gebied van o.a. ICT, facilitair, financiën, communicatie en P&O. Dit doen we binnen de genormeerde vergoeding. Voor 2019 bedraagt dit budget € 1.777.542.Toelichting

G
Kwaliteit

De ondersteuning van Porthos op haar bedrijfsvoeringstaken verloopt conform planning/afspraken  en binnen de overheadkostenvergoeding.