Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals afgesproken met de gemeenteraad.

9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals afgesproken met de gemeenteraad.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

We leggen financieel beleid vast in de begroting en rapporteren aan de raad over de uitvoering.