Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

9.012 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren.

9.012 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

In 2017 behandelde de commissie bezwaarschriften 66 bezwaarschriften waarvan zij er 10 gegrond verklaarde.