Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018

Wat we doen:
1. We toetsen de beveiliging van de informatievoorziening jaarlijks en rapporteren hierover in de collegeverklaring
2. Informatiebeveiliger aanstellen.
3. Vergroten van het I-bewust zijn van de organisatie

In 2019 is hiervoor € 75.000 structureel in de begroting opgenomen.