Sitemap

 1. Blz. 1 2e Bestuursrapportage 2023
  1. Blz. 2 2e Bestuursrapportage 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Speerpunten
    1. Blz. 7 1. Verbetering van de dienstverlening
    2. Blz. 8 2. Versterking van de ambtelijke organisatie
    3. Blz. 9 3. Een gedragen parkeerbeleid
    4. Blz. 10 4. Urgentie voor wonen
    5. Blz. 11 5. Duurzaamheid
    6. Blz. 12 6. Een gezond financieel beleid
    7. Blz. 13 7. Leefbaarheid, toerisme en handhaving
    8. Blz. 14 8. Maatschappelijke voorzieningen
    9. Blz. 15 9. Omgevingswet
    10. Blz. 16 10. Landschap en groen
    11. Blz. 17 11. Openbaar vervoer
    12. Blz. 18 12. Sociaal domein
    13. Blz. 19 13. Oekraïne
    14. Blz. 20 14. Economie
   3. Blz. 21 Financiële rapportage
    1. Blz. 22 Leeswijzer
    2. Blz. 23 Collegebesluiten en afwijkingen - begrotingswijzigingen nr. 4 en 5
    3. Blz. 24 Grondbedrijf
    4. Blz. 25 Mutaties budgetten onvoorzien
    5. Blz. 26 Mutaties bestemmingsreserves
    6. Blz. 27 Mutaties op investeringskredieten
    7. Blz. 28 Grondexploitaties in voorbereiding
    8. Blz. 29 Investeringen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap