Sitemap

Sitemap

Kaderbrief 2019 Blz. 1  
Kaderbrief 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
"Verder bouwen aan een gezond Veere" Blz. 5  
Topprioriteiten Blz. 6  
1. Duurzaamheid Blz. 7  
Toelichting Blz. 8  
2. Balans toerisme, recreatie en leefbaarheid Blz. 9  
Toelichting Blz. 10  
3. Structuur en cultuur organisatie Blz. 11  
Toelichting Blz. 12  
4. Samenwerking en organisatie sociaal domein Blz. 13  
Toelichting Blz. 14  
5. Vraaggerichte woningbouw Blz. 15  
Toelichting Blz. 16  
6. Toekomstgericht maatschappelijk vastgoed Blz. 17  
Toelichting Blz. 18  
Programma's / werkprogramma Blz. 19  
1. Programma Bestuur en ondersteuning Blz. 20  
Toelichting Blz. 21  
2. Programma Veiligheid Blz. 22  
Toelichting Blz. 23  
3. Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 24  
Toelichting Blz. 25  
4. Programma Economie Blz. 26  
Toelichting Blz. 27  
5. Programma Onderwijs Blz. 28  
Toelichting Blz. 29  
6. Programma Sport, cultuur en recreatie Blz. 30  
Toelichting Blz. 31  
7. Programma Sociaal domein Blz. 32  
Toelichting Blz. 33  
8. Programma Volksgezondheid en milieu Blz. 34  
Toelichting Blz. 35  
9. Programma VHROSV Blz. 36  
Toelichting Blz. 37  
10. Bedrijfsvoering Blz. 38  
Toelichting Blz. 39  
11. Autonome ontwikkelingen Blz. 40  
Toelichting Blz. 41  
Financiën Blz. 42  
1. Financiële positie meerjarenramingen Blz. 43  
Toelichting Blz. 44  
2. Financiële dekking Blz. 45  
Toelichting Blz. 46  
3. Financieel gezond Blz. 47  
Toelichting Blz. 48  
4. Lokale lasten Blz. 49  
Toelichting Blz. 50  
5. Budgettaire risico's Blz. 51  
Toelichting Blz. 52  
Bijlagen Blz. 53  
1. Prioriteiten 2020-2023 Blz. 54  
Toelichting Blz. 55  
2. Autonome ontwikkelingen Blz. 56  
Toelichting Blz. 57  
3. Prioriteiten 2020-2023 t.l.v. tarieven Blz. 58  
Toelichting Blz. 59  
Publicatiedatum: 12-10-2020

Inhoud