Meer
Publicatiedatum: 20-06-2016

Inhoud

Sitemap

Kadernota 2016 Blz. 1  
Kadernota 2016 Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Programma’s Blz. 4  
1. Financieel meerjarenperspectief Blz. 5  
1. Financieel meerjarenperspectief Blz. 6  
1.1 Programmabegroting 2016 Blz. 7  
1.1 Programmabegroting 2016 Blz. 8  
1.2 Financiële uitgangspunten 2017-2020 Blz. 9  
1.2 Financiële uitgangspunten 2017-2020 Blz. 10  
1.3 Meerjarenperspectief 2017-2020 Blz. 11  
1.3 Meerjarenperspectief 2017-2020 Blz. 12  
2. Uitvoeringsprogramma 2017-2020 Blz. 13  
2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning Blz. 14  
2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning Blz. 15  
2.2 Programma Veiligheid Blz. 16  
2.2 Programma Veiligheid Blz. 17  
2.3 Programma Verkeer en Vervoer Blz. 18  
2.3 Programma Verkeer en Vervoer Blz. 19  
2.4 Programma Economie Blz. 20  
2.4 Programma Economie Blz. 21  
2.5 Programma Onderwijs Blz. 22  
2.5 Programma Onderwijs Blz. 23  
2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 24  
2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 25  
2.7 Programma Sociaal Domein Blz. 26  
2.7 Programma Sociaal Domein Blz. 27  
2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu Blz. 28  
2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu Blz. 29  
2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 30  
2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 31  
2.10 Bedrijfsvoering Blz. 32  
2.10 Bedrijfsvoering Blz. 33  
3. Grondexploitaties Blz. 34  
3. Grondexploitaties Blz. 35  
4. Bijlagen Blz. 36  
4.1 Financieel overzicht 2017-2020 Blz. 37  
4.1 Financieel overzicht 2017-2020 Blz. 38  
4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020 Blz. 39  
4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020 Blz. 40