Meer
Publicatiedatum: 05-12-2018

Inhoud

Sitemap

Kadernota 2017 Blz. 1  
Kadernota 2017 Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Programma’s Blz. 4  
1. Financieel meerjarenperspectief Blz. 5  
1. Financieel meerjarenperspectief Blz. 6  
1.1 Programmabegroting 2017 Blz. 7  
1.1 Programmabegroting 2017 Blz. 8  
1.2 Financiële uitgangspunten 2018-2021 Blz. 9  
1.2 Financiële uitgangspunten 2018-2021 Blz. 10  
1.3 Meerjarenperspectief 2018-2021 Blz. 11  
1.3 Meerjarenperspectief 2018-2021 Blz. 12  
2. Uitvoeringsprogramma 2018-2021 Blz. 13  
2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning Blz. 14  
2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning Blz. 15  
2.2 Programma Veiligheid Blz. 16  
2.2 Programma Veiligheid Blz. 17  
2.3 Programma Verkeer en Vervoer Blz. 18  
2.3 Programma Verkeer en Vervoer Blz. 19  
2.4 Programma Economie Blz. 20  
2.4 Programma Economie Blz. 21  
2.5 Programma Onderwijs Blz. 22  
2.5 Programma Onderwijs Blz. 23  
2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 24  
2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 25  
2.7 Programma Sociaal Domein Blz. 26  
2.7 Programma Sociaal Domein Blz. 27  
2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu Blz. 28  
2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu Blz. 29  
2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 30  
2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 31  
2.10 Bedrijfsvoering Blz. 32  
2.10 Bedrijfsvoering Blz. 33  
3. Overige onderwerpen Blz. 34  
3.1 Precariobelasting kabels en leidingen Blz. 35  
3.1 Precariobelasting kabels en leidingen Blz. 36  
3.2 Object-afbakening afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 37  
3.2 Object-afbakening afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 38  
4. Bijlagen Blz. 39  
4.1 Financieel overzicht 2017-2020 Blz. 40  
4.1 Financieel overzicht 2017-2020 Blz. 41  
4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020 Blz. 42  
4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020 Blz. 43