Uitgaven

0,01%

€ 0

x € 1.000
0,01% Complete

Inkomsten

0,66%

€ 41

x € 1.000
0,66% Complete

Saldo

5,84750205256772E+15%

€ 41

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

0,01%

€ 0

x € 1.000
0,01% Complete

Inkomsten

0,66%

€ 41

x € 1.000
0,66% Complete

Saldo

5,84750205256772E+15%

€ 41

x € 1.000
Inhoud

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

D.0.01 In 2019 groeit de klantwaardering van ondernemers over onze dienstverlening met 0,2 ten opzichte van 2017.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score van 6,5. In 2019 herhalen we dit onderzoek.

G

Het voor dit jaar geplande klantonderzoek (burgerpeiling en ondernemerspeiling) voeren we de tweede helft van dit jaar uit. Resultaten van dit onderzoek komen beschikbaar op de website waarstaatjegemeente.nl.

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van 2017.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score:

  • bezoekers balie 8,3
  • inwoners 7,1

Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan het gemeentehuis.
Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening.

In 2019 herhalen we dit onderzoek.

G

Het klantonderzoek staat gepland voor het tweede halfjaar. Resultaten van het onderzoek komen beschikbaar op de website waarstaatjegemeente.nl

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is. In 2019 is de integriteitsorganisatie een feit.

G

We hebben een nieuw protocol ambtelijke integriteit vastgesteld. Per 1 mei wordt de nieuwe functie van coördinator integriteit (in combinatie met de functie van businesscontroller) ingevuld.  De coördinator integriteit opereert vanuit de nieuwe cluster Governance.  

D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen.

Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert.

We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk.

G

Per 1 mei vullen we de nieuwe functie van businesscontroller (in combinatie met die van coördinator integriteit) in binnen de nieuwe cluster Governance. Deze cluster speelt een belangrijke rol in het proces van het vergroten van de grip op gemeenschappelijke regelingen en het toegroeien naar het zelf kunnen afgeven door ons college van een rechtmatigheidsverklaring die we richting 2021 conform nieuwe regelgeving zelf moeten kunnen afgeven.  Hiertoe stellen we in de tweede helft van dit jaar een concreet uitvoeringsprogramma op. 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten
0.1 Bestuur 1.309 -80 1.229
0.2 Burgerzaken 760 42 802
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 78 39 116
0.63 Parkeerbelasting 74 0 74
Totaal Lasten 2.221 0 2.222
Baten
0.1 Bestuur 12 -12 0
0.2 Burgerzaken 425 0 425
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 11 53 64
0.63 Parkeerbelasting 3.140 0 3.140
Totaal Baten 3.588 41 3.630

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
2 Personele mutaties -41  
2 We hebben een stuk (onder)grond verkocht aan de Domburgseweg te Oostkapelle. De opbrengst voegen we volgens bestaand beleid toe aan de algemene reserve.   42
3 Door een fout blijken de loonkosten van de buitengewone ambtenaren burgerlijke stand (babsen) niet geraamd te zijn in de begroting 2019-2022. Voor 2019 ramen we deze lasten in deze rapportage, het meerjarige deel nemen we mee in de kaderbrief 2019.  30  
  Overige mutaties 11 -1
    0 41
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud