Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Bedrijfsvoering

Doelstellingen

D.9.01 Organisatie ontwikkeling

Onze organisatie is berekend op onze veranderende taken en ambities.

G

Het uitvoeringsprogramma Legal Audit loopt op schema. We hebben de juridische functie in de organisatie opnieuw ingericht. In vervolg hierop kijken we nu ook naar de positionering en inrichting van de  Handhavingsfunctie.  We hebben een eerste inhaalslag  juridische opleiding en training afgerond  voor medewerkers met juridische aspecten in hun werkzaamheden. In vervolg hierop rollen we nu een tweede juridische opleidingsronde in de organisatie uit. De laatste maanden van dit jaar richten we ons verder nog specifiek op o.a. de (juridische) kwaliteit rond bezwaren en klachten en de (juridische) kwaliteit van  een aantal beleidsregels en verordeningen. In het laatste kwartaal presenteren we o.a. aan de hand van cijfers de effecten van het uitvoeringsprogramma Legal Audit  tot nu toe,       

 

De eerste fase van het uitvoeringsprogramma Legal Audit is opgestart. In deze fase wordt de juridische functie door heel de organisatie heen opnieuw ingericht en ligt het accent op een (inhaalslag) juridische opleiding en training voor medewerkers met juridische aspecten in hun werkzaamheden.
In het eerste kwartaal is er ook specifieke aandacht aan de organisatiecultuur besteed o.a. in de vorm van een organisatiebrede "afsprakendag".

D.9.02 Functioneel en representatief gemeentehuis

Ons gemeentehuis is zowel voor onze bezoekers als organisatie functioneel en representatief.

G

De vernieuwing van de kantine (vervanging meer dan 17 jaar oude keuken- en buffet apparatuur én uitbreiden functionaliteit naar ook meer werk- en overlegruimte) is afgerond. Ook hebben we de vergader/bezoekersstoelen in de F-zaal en A-vleugel vervangen. In het laatste kwartaal vervangen we nog een aantal bezoekersstoelen in overige ruimten.

D.9.03 Ict soft- en hardware up to date

Onze ict soft- en hardware is up to date en wordt waar nodig doorontwikkeld.

G

We  hebben o.a. software rond het bestuurlijke besluitvormingsproces, hr-management, meldingen openbare ruimte en digitale archivering doorontwikkeld. De pilot rond het e-depot met het Zeeuws Archief is succesvol afgerond en in september informeren we via de commissie de raad hierover.