Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Programma onderdelen

10. Algemene dekkingsmiddelen

Doelstellingen

D.10.01 Realiseren van de geraamde opbrengsten gemeentelijke belastingen

Het volgens de belastingverordeningen heffen en innen van de gemeentelijke belastingen. 

G

De gemeentelijke belastingen zijn opgelegd volgens de vastgestelde verordeningen. In deze jaarrekening verwerken we de opbrengst precariobelasting voor kabels en leidingen ad. € 739.000. Dit bedrag zal t.z.t. aan de burger teruggegeven worden. Over de wijze waarop, besluit uw raad later en het zal ook pas plaatsvinden als de aanslagen onherroepelijk zijn. Het resultaat met betrekking tot de toeristenbelasting 2016 is dat er sprake is van een groei van 4% ten opzichte van 2015.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 2.134 3.334 1.621 -1.713
Baten 36.777 38.798 38.902 105

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten
Overige heffingen 74 78 81 3
WOZ-activiteiten 199 214 192 -22
Treasury. 1.540 1.522 1.445 -77
Algemene baten en lasten 273 1.473 -129 -1.602
Toeristenbelasting 47 47 33 -15
Totaal Lasten 2.134 3.334 1.621 -1.713
Baten
Overige heffingen 6.990 7.712 7.749 37
Treasury. 1.172 1.229 1.066 -163
Algemene baten en lasten 23.925 24.776 24.803 27
Toeristenbelasting 4.690 5.081 5.285 204
Totaal Baten 36.777 38.798 38.902 105

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 959 6.390 7.061 671
Baten 1.260 4.926 4.267 -659