Meer
Publicatiedatum: 20-06-2016

Inhoud

Kadernota 2016

Deze kadernota en de komende begroting staan in het teken van het doorzetten en afronden van het beleid uit coalitieprogramma 2014 – 2018.

Voorwoord

In dit programma is een belangrijk financieel kader aangegeven voor wat betreft het nieuw beleid en de bezuinigingen voor de jaren tot en met 2018. Met deze kadernota actualiseren we het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2017 tot en met 2020.

Voor de periode 2016-2019 was al financiële ruimte gecreëerd. In deze kadernota zien we mogelijkheden om in de lijn van het coalitieprogramma extra financiële ruimte te vinden om het beleid te intensiveren.

Het proces van de kadernota is in het kader van LEAN beoordeeld. Hieruit zijn verbetervoorstellen gekomen welke zijn besproken in de auditcommissie uit de gemeenteraad. Naast een aantal interne verbeteringen betekent dit dat het college de kadernota meer op hoofdlijnen zal opstellen en dat de raad keuzes worden voorgelegd.

De hoofdlijnen bestaan in het algemeen uit:

  • de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting/meerjarenramingen;
  • de financiële ruimte voor 2017-2020 (structureel en incidenteel);
  • de prioriteiten op basis van bestaand en nieuw beleid voor 2017-2020;
  • de belastingvoorstellen voor 2017.