Begroting 2019

Voor u ligt de (meerjaren-)begroting 2019-2022 van de gemeente Veere. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college dat begin juli is geïnstalleerd. Deze begroting is gebaseerd op het werkprogramma gemeente Veere 2018-2022, met als titel:

Verder bouwen aan een gezond Veere.

Dit college is trots op onze gemeente. De diversiteit van 13 kernen met elk hun eigen DNA is daarbij voor ons heel belangrijk.
Net als onze inwoners voelen we ons verantwoordelijk en hebben we zorg voor mens en omgeving.
We willen netjes met elkaar omgaan, ons unieke open landschap en mooie kust bewaren en ruimte bieden om fijn te wonen.
Maar we weten ook dat toeristen in onze gemeente belangrijk zijn.
We vinden dat we alleen vooruit kunnen komen door eerlijke en open communicatie, met het doel om te verbinden en samen te verbeteren.
Op die manier houden we een, in alle opzichten, gezonde gemeente en we nodigen iedereen uit om daar een positieve bijdrage aan te leveren.Domburg, oktober 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere.

Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud