Uitgaven

3,58%
€ 3.177
x € 1.000
3,58% Complete

Inkomsten

51,64%
€ 45.897
x € 1.000
51,64% Complete

Saldo

30514,44%
€ 42.720
x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

3,58%
€ 3.177
x € 1.000
3,58% Complete

Inkomsten

51,64%
€ 45.897
x € 1.000
51,64% Complete

Saldo

30514,44%
€ 42.720
x € 1.000
45.897 Inkomsten (x € 1.000)
3.177 Uitgaven (x € 1.000)
42.720 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting
  • Mutaties reserves

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Terug naar navigatie - Cijferoverzicht
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rekening 2022 Act begr 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Lokale heffingen 361 423 391 391 391 391
Saldo financieringsfunctie 277 -796 -123 -119 -114 -110
Overige algemene dekkingsmiddelen 28 26 53 75 75 75
Subtotaal lasten 666 -346 321 348 352 357
Baten
Lokale heffingen 6.169 6.486 6.977 7.352 7.652 8.001
Gemeentefonds 35.017 35.690 37.347 38.082 35.573 34.811
Dividend 2.883 11 11 11 11 11
Overige algemene dekkingsmiddelen 296 3.103 347 396 390 390
Subtotaal baten 44.365 45.291 44.682 45.840 43.626 43.212
Saldo 43.699 45.637 44.361 45.492 43.273 42.855

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Actuele begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027
Baten 34 47 18 18 18 18
Lasten 22 169 929 842 686 132

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Actuele begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027
Baten 0 0 0 0 0 0
Lasten -35 0 0 0 0 0

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Actuele begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027
Baten 5.437 10.793 1.075 816 639 639
Lasten 11.841 8.311 1.354 222 123 123